Władze

Przewodniczący Zarządu:
Paweł Kamza

Wiceprzewodniczący Zarządu:
Grażyna Wierachowska

Sekretarz-Skarbnik:
Jerzy Łączny