Kontakt

Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych

ul. Łozowa 92
61-443 Poznań

KRS: 0000015792
NIP: 972-05-69-388
REGON: 630751046

tel. 61 8 324 324
kom. 508 324 324

e-mail: stowarzyszenie@wsn.info.pl

Rachunek bankowy
Bank PKO BP
33 1020 4027 0000 1902 0452 4930