Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni (FDC) to platforma współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm komercyjnych, które działają w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym.

Główne cele Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni to:

  • Promowanie dostępności informacji, uniwersalnego projektowania, cyfrowego włączenia i innych idei związanych z równością w sieci.
  • Włączenie zasad dostępności informacji do głównego nurtu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
  • Podniesienie wiedzy i świadomości wśród osób realizujących działania w obszarze społeczeństwa informacyjnego.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych jest jedną z organizacji założycielskich FDC.