Statut

Statut Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych (PDF)