Konkurs na „Rysunek o Białej Lasce”

Konkurs plastyczny dla dzieci na „Rysunek o Białej Lasce” organizowany jest z okazji Dnia Białej Laski, obchodzonego 15 października. Adresowany jest do szkół i przedszkoli miasta Poznania, do grup dzieci 6-7-letnich. Ogłoszenia o konkursie rozsyłane są do przedszkoli we wrześniu każdego roku.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród najmłodszej grupy mieszkańców Poznania pozytywnych postaw wobec osób niewidomych i upowszechnienie elementarnych informacji o roli białej laski i zachowaniu się osób widzących wobec osób niewidomych.

W trakcie konkursu dzieci poznają znaczenie białej laski w życiu niewidomego: jako pomocy w bezpiecznym i samodzielnym poruszaniu się oraz jako sygnału dla otoczenia , że dana osoba nie widzi. Dowiadują się także, jak należy zachować się wobec osoby niewidomej na ulicy, w tramwaju i autobusie, w sklepie itp.

Na antenie Radia Merkury ukazuje się audycja radiowa o Konkursie, a nagrodzone prace wystawiane są w Bibliotece dla Niewidomych w Poznaniu.

Przez 19 lat na konkurs wpłynęło ponad 8000 rysunków.

Wystawa prac laureatów w Urzędzie Miasta Poznania.

O 14. Edycji Konkursu na „Rysunek o Białej Lasce” w audycji „Sygnały Świata” w Radiu Merkury Poznań (styczeń 2013 rok)

Materiały dla szkół