Książeczka „Pismo Louisa Braille’a”

Książeczka powstała z inicjatywy WSN i została wydana ze środków Urzędu Miasta Poznania w ramach zadania „Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych”. 500 egzemplarzy książeczki przekazano bezpłatnie do wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępnych i integracyjnych) Miasta Poznania.

Tytuł: „Pismo Louisa Braille’a – kropki tworzące litery i cyfry. Zeszyt do zajęć z dziećmi uczącymi się czytać i pisać”
Autor: Grażyna Wierachowska
Wydawca: Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych
Rok wydania: 2009

O Książeczce: „Pismo Louisa Braille’a” w audycji „Sygnały Świata” w Radiu Merkury Poznań (2009 rok)