Warsztaty tańca dla niewidomych

W ramach Międzynarodowych Warsztatów Tańca Współczesnego organizowanych od ponad 10 lat przez Polski Teatr Tańca-Balet Poznański odbywają się warsztaty „Terapia Tańcem dla osób niewidomych”, prowadzone przez Agnieszkę Dolatę i Ewę Dziedzic-Szeszułę. Imprezie towarzyszą również warsztaty teatralne „Teatr Ruchu” prowadzone przez Małgorzatę Walas-Antoniello i Ewę Dziedzic-Szeszułę.

Corocznie w taneczno-teatralnym przedsięwzięciu uczestniczy ok. 25 osób niewidomych z całej Polski, w większości absolwentów Szkoły dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Dzięki gościnności Ośrodka – gdzie uczestnicy czują się bezpiecznie i swobodnie – mają oni również wyjątkową okazję do spotkania po latach i pięknych wspomnień.

Ogólnym efektem zajęć terapeutycznych jest integracja niewidomych z widzącym społeczeństwem. Dzięki doświadczeniom możemy stwierdzić, iż terapia tańcem poprawia sprawność ruchową, orientację w przestrzeni i zwiększa poczucie niezależności. Celem warsztatów teatralnych jest poznawanie niekonwencjonalnych, opartych na ruchu i akcji, środków wyrazu teatralnego i użycie go w działaniu zespołowym.

Warsztaty taneczne i teatralne obejmują rozwój ciała i głosu, tworzenie poprzez improwizację opartą na kreatywności i wyobraźni uczestników.

Zajęcia taneczne skutkują również znajomością kilku tańców standardowych i kilku latynoamerykańskich co uczestnicy mają okazję zaprezentować na pokazach wieńczących Warsztaty Tańca Współczesnego wzbudzając aplauz widowni. Podczas nauki tańców towarzyskich pracujemy w oparciu o unikalną metodę Wacława Wróblewskiego korzystając z sześćdziesięciokrotnie powiększonego sześciopunktu Braille’a. Warsztaty owocują nie tylko świadomością ciała, dynamizmem i swobodnym, pełnym wdzięku tańcem, ale też w trakcie spotkań rodzą się między nami silne więzi zaufania i przyjaźni.

Zajęcia nasze są możliwe tylko dzięki wsparciu sponsorów, gościnności Centrum Kultury „Zamek” i pomocy w organizacji przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych.

Ewa Dziedzic-Szeszuła